XD-328特小型鸡眼机
鸡眼机
XD-328 特小型鸡眼机
喉        深:120
铆钉面径:¢2~8
铆钉管经:¢1.3~4
铆钉长度:¢2~6
机械尺寸:550*1000*1350
铆合高度:700
马        力:1/2
净        重:80
用        途:适用于电路板、喇叭、发热片、卡头、散热盒、发夹等特小鸡眼之铆合。
特         点:此特小型鸡眼机主轴主19mm,碗公直径为:100mm,速度快,精密度高。

 

 相关文章